részletes programkereső

Helyszín

Több helyszín mutatása

Műfaj

Több műfaj mutatása

Időpont

Figyelem, archív tartalom! Az itt szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
« Vissza az aktuális oldalra...

savaria történelmi karnevál 2016
Szombathely
2016. augusztus
25-28.Ludi Savariense
savaria történelmi karnevál 2016
Szombathely
2016. augusztus
25-28.Ludi Savariense

Látogatói részvételi szabályzat

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Jelen látogatói részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. és a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány (a továbbiakban: Rendezők) által szervezett Savariai Történelmi Karnevál (a továbbiakban: Rendezvény) résztvevő látogatók részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Rendezők és a Látogatók között a Rendezvény belépőjegyes programjaira szóló belépők (jegy) megvásárlása révén keletkező jogviszonyból eredő fontosabb jogokat és kötelezettségeket.

1.2. A Rendezvény belépőjegyes rendezvényeire történő jegyvásárlással, illetve kedvezményes, vagy térítésmentes jegy igénybevételével, valamint az ingyenes, a rendezvény területén zajló programokon való részvétellel a Látogató elfogadja a Rendezők által létrehozott, a Rendezvény előadásaira és a teljes rendezvényterületre vonatkozó jelen látogatói részvételi szabályzatot.

1.3. A Rendezvényre érkező olyan látogatókkal, akik a belépővel látogatható programokon nem kívánnak részt venni, így nem vásárolnak belépőt, a Rendezők nem kerülnek jogviszonyba. A Rendezvényre történő belépés, valamint az ingyenes, szabadon látogatható programokon való részvétel semmilyen jogviszonyt nem keletkeztet, így egy esetleges káresemény esetén a Rendezőket nem terheli felelősség és helytállási kötelezettség.

1.4. A Rendezők kizárólag a nekik felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

1.5. A látogató tudomásul veszi, hogy az ingyenesen látogatható helyszíneken és programokon előfordulhat, hogy a nagy számú közönség miatt, eső/tűző nap esetén az eső-/napernyők miatt a színpadi produkció nem teljes mértékben látható.

1.6. A jelen szabályzat a Ptk. (2013. évi V. tv.) terminológiája alapján általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, így ha bármilyen jogszabály vagy a Rendezők által kiadott okirat a látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, úgy ez alatt jelen Szabályzatot kell érteni.

1.7. A hatályos Szabályzat http://www.savariakarneval.hu/informaciok/latogatoi-reszveteli-szabalyzat/ oldalon hozzáférhető. Kérjük a látogatót, hogy a belépő megvásárlása előtt figyelmesen olvassa el jelen szabályzatot, mivel a belépő megváltásával a látogató elismeri annak megismerését, és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szabályzatban foglaltakat.

II. A RENDEZVÉNYTERÜLETRE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS ÉS KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI

2.1. A Rendezvény lezárt területére gépjárművel belépni csak a Rendezők által előzetesen kiadott, regisztrált engedély birtokában lehet, a Rendezők által meghatározott belépési pontokon, a meghatározott módon és időben. A korlátozás vonatkozik a Látogatókra, a szervezőkre és közreműködőkre, a lezárt területen élő és oda közlekedő lakosokra, a rendezvényterületen dolgozókra, valamint az üzlettulajdonosokra és árufeltöltőkre egyaránt.

2.2. A rendezvényterületen belül maximum 5 km/h a megengedett sebesség, a gépjármű vezetőjének különös tekintettel és figyelemmel kell lennie a gyalogos forgalomra. A behajtási/parkolási engedéllyel rendelkező gépkocsik engedélyeire jól láthatóan fel kell vezetni a gépjármű rendszámát, valamint tulajdonos/sofőr telefonszámát, hogy szükség szerint értesíteni lehessen őket.

III. A TÖRTÉNELMI TÉMAPARKABA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSSEL ÉS OTT TARTÓZKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

3.1. Jegy

A Történelmi Témaparkba történő belépésre jogosító jegy birtokában a látogató, a látogatók elől el nem zárt területeken szabadon mozoghat a kerten belül.

A jegy nem tribünjegy, a tribün helyeinek elfoglalása érkezési sorrendben történik.

A kert és a programok természetéből fakadóan a szervezők nem tudják garantálni, hogy a látogató a küzdőtéren zajló előadásokat teljes egészében nyomon tudja követni.

3.2. Biztonsági szabályok

A kertben zajló programok egy része kifejezetten veszélyes eszközök használatával zajlik. Ezeket az eszközöket képzett és gyakorlott szakemberek kezelik. A legnagyobb körültekintés mellett is fennállhat sérülésveszély a megfelelő védőtávolság be nem tartása esetén. Bizonyos programok alatt a Témapark egyes részeit a Rendezők a látogatók biztonsága érdekében kiürítik.

A kordonokkal, vagy egyéb módon lezárt területekre bemenni szigorúan tilos és életveszélyes, a lezárt területeken történt balesetekért, illetve anyagi kárért a Rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. Nyomatékosan kérjük, hogy a Rendezők kéréseinek Önnön és mindannyiuk biztonsága érdekében minden esetben habozás nélkül tegyenek eleget! A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a biztonsági szabályokat megszegő látogatókat kiutasítsák a Témapark területéről.

A kertet minden látogató szigorúan saját felelősségére látogatja. A kert jellegéből adódóan a benne található építmények és közlekedési utak egy része ideiglenes jellegű. Az utak minőségéből eredő, illetve az ideiglenes építményekről leváló tárgyak által okozott sérülésekért, illetve anyagi károkért a Rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Rendezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Történelmi Témapark területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a Rendezők előzetes, írásos engedélyével, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal külön jogszabályban meghatározott engedélyeivel. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

3.3. Tüzes játékokra vonatkozó speciális szabályok

A Tüzes játékra szóló jegy adott napra. adott helyre szól, a Történelmi Témaparkba történő belépésre, és a jegyen szereplő hely elfoglalására jogosít. A helyek elfoglalására legkésőbb az előadás meghirdetett kezdéséig, 21.30-ig van mód. Amennyiben a látogató az előadás megkezdését követően érkezik, a helyszínen tartózkodó Rendezők döntenek arról, hogy engedélyezi-e a belépést a látogató számára, annak biztonságát és testi épségét szem előtt tartva.

A Történelmi Témaparkban és a felvonulásnál a kordonnal elzárt területekre belépni tilos és balesetveszélyes. Amennyiben a látogató ezt a szabályt megszegi, vagy a Rendezők utasításait nem követi, úgy a Rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak a Látogató testi épségéért és biztonságáért.

3.4. Segítő kutyákra vonatkozó szabályok

A Történelmi Témapark területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül háziállat nem vihető be.

A Rendezők javasolják, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

IV. BELÉPŐJEGYEK

4.1. Jegyvásárlásra elővételben, korlátozott számban, a Fő téren felállított Karneválinformációs pavilonban, illetve a Rendezvény idején a Történelmi Témapark bejáratánál felállított pavilonban van lehetőség. Jegyárak: Tüzes játék 1600 Ft, Felvonulási lelátó 1700 Ft, Szent Márton-kártyakedvezményes 3 napos jegy a Történelmi Témaparkba 3000 Ft.

4.2. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a belépőjegy a belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

4.3. Jegyváltás 6 éves kor felett minden esetben kötelező. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a belépőjegyes rendezvényekre, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. 6 éves kor alatt a helybiztosításos rendezvényekre (lásd Tüzes játék, felvonulási lelátó) ölben ülő gyerek számára nem kell jegyet váltani, kényelmes elhelyezéséről azonban a Rendezőknek nem áll módjukban gondoskodni, illetve más Látogató zavartalan szórakozását ez esetben is biztosítania kell a gyermek(ek)kel érkező Látogatónak.

4.4. A Tüzes játékra kerekesszékkel közlekedő személyeknek és kísérőjüknek számára teljes árú belépőjegyet szükséges váltani a Történelmi Témaparkba történő belépéshez. Kérjük, hogy ilyen esetben kérjék a helyszínen tartózkodó munkatársak segítségét a biztonságos és célszerű helyválasztásban. A felvonulási lelátón helyre szóló jegyekkel lehetséges a helyfoglalás, kerekesszékkel érkező látogatók számára a lelátón nem tudunk helyet biztosítani.

4.5. A Történelmi Témaparkba szóló karszalagos belépőjegy a rendezvényterületre történő belépésre jogosít, helyfoglalást nem biztosít. Amennyiben a Témaparkban felállított lelátón van szabad hely, úgy a Látogató jogosult bármely szabad hely elfoglalására. Abban az esetben, ha a lelátón nincs szabad hely, a Rendezők nem kötelezhetők a napi/háromnapos karszalag árának visszatérítésére.

A napi/háromnapos karszalagok árának visszaigénylésére semmilyen okból és módon nincs lehetőség.

V. FELVONULÁSI LELÁTÓ ÜLŐHELYEINEK ELFOGLALÁSA ÉS HASZNÁLATA

5.1. A Felvonulási lelátóra szóló jegy napra és helyre szól, az azon megjelölt szék elfoglalására jogosít. A helyek elfoglalására legkésőbb az előadás meghirdetett kezdéséig, 19.00-ig van mód, azonban kérjük a jegytulajdonosokat, hogy lehetőség szerint 18.30-ig foglalják el helyeiket. Amennyiben a látogató az előadás megkezdését követően érkezik, a még szabadon álló helyek állnak rendelkezésére.

5.2. A nézőtérként megépített lelátó mindenki számára saját felelősségére használható. A lelátón történő, rendeltetésszerű használat során történt baleset, személyi sérülés esetében Rendezők csak abban az esetben intézkednek, amennyiben a balesetet a sérült azonnal bejelenti a Rendezőknek, arról a helyszínen jegyzőkönyv, fotódokumentáció készül, melyet mind Rendezők, mind Látogató kézjegyükkel hitelesítenek, tanúk jelenlétében. A lelátón elhagyott, onnan leesett tárgyakért Rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. A rossz egészségügyi állapotból fakadó sérülésekért Rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

VI. ESŐELŐADÁS, ESŐHELYSZÍN

6.1. A szabadtérre meghirdetett előadások esetében a Rendezők esőhelyszínt nem hirdetnek meg, a szombati felvonulás esetében helyettes esőnapon biztosítja az előadás megtartását.

A Látogató tudomásul veszi, hogy az előadás esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A Látogató tudomásul veszi továbbá, hogy a helyre szóló belépőjegye az esőnapi előadáson ugyanarra a helyre érvényes.

6.2.A szabadtérre meghirdetett előadások esetében Rendezők esőhelyszínt nem hirdetnek meg. Amennyiben valamely előadás (nem belépőjegyes rendezvények esetén) tényleges helyszíneként mást jelölnek ki a Rendezők, a Látogatókat az előadás kezdete előtt tájékoztatja weboldalán és facebook-oldalán. Látogató tudomásul veszi, hogy az előadás esőhelyszínen való megtartása egyenértékű az eredetileg tervezett helyszínen történő megrendezéssel. A látogató tudomásul veszi, hogy rossz időjárás esetén a Rendezők nem kötelesek esőeladások meghirdetésére.

6.3. Esős idő esetén esernyő helyett esőköpeny használata javasolt.

VII. ELŐADÁS MEGHIÚSULÁSA

7.1. A Tüzes játék, valamint a Jelmezes felvonulás esetében időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni az előadást, amennyiben az előadás több mint fele rendben megtartásra került. Amennyiben az előadás megtartottnak minősül, úgy a Látogató nem jogosult a jegyvisszaváltásra. A Tüzes játék, valamint a szombat esti Jelmezes felvonulás kedvezőtlen időjárás esetén az előre meghirdetett esőidőpontokban megtartásra kerül. A jegyek visszaváltására csak az esőelőadás meghiúsulása esetén, a jegyen meghirdetett helyen és időben van lehetőség.

A Történelmi Témapark napi- és három napos jegyeit kedvezőtlen időjárás esetén sem áll módunkban visszaváltani, azok ellenértékét visszatéríteni.

7.2. A helyre szóló belépőjegyes előadások esetleges meghiúsulása esetén Rendezők által a jegyen feltűntetett időben, helyszínen és módon hajtja végre a jegyvisszaváltást. A visszaváltásra az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk) felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezők, sem a visszaváltást végzők nem kötelesek semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

VIII. KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL

8.1. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Rendezők, valamint a Rendezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

8.2. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendezők, valamint a Rendezőktől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére),többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

8.3. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendezők kifejezetten kizárják a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik. Bizonyos előadások tekintetében - amennyiben ezt a fellépő kifejezetten megtiltja - tilos kép- és hangfelvételt készíteni. Ilyen esetekről a Rendezők minden esetben közvetlenül az előadás megkezdése előtt tájékoztatják a Látogatókat.

IX. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

9.1. A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően.

9.2. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

9.3. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától.

9.4. A Rendezők kérik a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

9.5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a rendezvényterületen található nem belépőjegyes helyszínek is.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. A Rendezők fenntartják a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt esetben nagyobb változtatásra.

10.2. A nézők magatartásából származó káreseményekért a Rendezők nem vállalnak felelősséget.

10.3. A Rendezvény területén a Rendezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

10.4. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Rendezők által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció - az azon résztvevők létszámától függetlenül - tilos. Mindazonáltal a Rendezők fenntartják maguknak a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen szabályokat betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Rendezők jogosultak a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Rendezők fenntartják maguknak azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztessék.

10.5. A Rendezvény területén a Rendezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

10.6. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Rendezők előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet.

10.7. A Rendezvényt a Rendezők rossz idő esetén is megtarthatják. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Rendezőket a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására, illetve ha valamely esemény a körülmények általi veszélyeztetettség miatt biztonságosan nem megtartható. Ennek megítélése a hatóságok és a Rendezők joga és feladata.

A Rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Rendezőkre és a Látogatókra. A Rendezők és a Rendezvényen közreműködő előadók, művészek, vendéglátósok, árusok, illetve egyes karneváli helyszíneket működtető helyszíngazdák közötti jogviszonyokat külön szerződések rendezik. A Szabályzat keltezés napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezők a Szabályzatot jogosultak egyoldalúan módosítani.

12.2. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szombathely, 2016. augusztus 16.

legfrissebb híreink

Szeptember 9-én pénteken a Karneválozók Kérték adása a Credo Rádióban

A Credo Rádió munkatársai a Karnevál idején megszólaltatták a fesztivál látogatóit. A velük készült interjúk ...

A város tovább viszi a lángot!

Vasárnap este kialudt a láng a Fő téri római szentélyben - ezzel hivatalosan is véget ...

Így vadultak a gyümölcseink!

A Karnevál előkészítése során megfogalmazódott egy olyan szándék, hogy kifejezetten a fiatalok számára is szerveződjenek ...

2016-ban 135640 ugrás!

Sikerült a rekordkísérlet: a 20 éves szombathelyi Kötélugró Klub (3 magyarországi és 3 külföldi csapat ...

Fénycímer

Az idén 20 éves szombathelyi Kötélugró Klub meghívására érkezett a városba az az amerikai fiú, ...